top of page

PMO

Hvad er et PMO, og hvorfor er det nyttigt at have?

Et PMO (projektkontor) er den enhed eller de personer, der hjælper virksomheden med at få succes med projekter. Dette gøres bl.a. ved at udvikle standardiserede projektmetoder samt -værktøjer, som alle projekter skal bruge. PMOet hjælper også typisk med prioritering og sikrer at projektgrundlaget er på plads fra projektets begyndelse. Et PMO tager sig også af aktiviteter såsom ressource-allokering, projektledertræning og statusrapportering. PMOer skal skræddersyes til virksomheden, og det kræver en grundig analyse af, hvad den enkelte virksomhed har brug for. Herefter kan PMOet definere hvilke nødvendige aktiviteter, som det skal tage ansvaret for. Vigtigst af alt, så er et PMO nyttigt at have for at sikre koordinering på tværs af virksomheden, da et PMO fungerer som bindeled mellem topledelsen og 'projektfolket'.

bottom of page